Web 1920 – 3
REGISTROVAT
Jazyk
Skupina (pouze pokud trénuje více frekventantů)
Email (povinné)
Jméno (povinné)
Příjmení
Zapište se do tréninku
Business GameBOX je jedno z obsahů (LP) JukeBOXu spravovaného otevřeným spolkem CZECH.UP.
Primární zaměření GameBOXu je do problematiky finanční gramotnosti, protože si uvědomujeme, že určitá úroveň znalostí členů týmu v tomto oboru je nutná a také kritická. Každé projektové i dlouhodobé fungování
profesionálních týmů je měřeno financemi. Jako každý obor, i finanční gramotnost má svoje aspekty, které se
objevují i v dalších oborech a LP, jako je například přístup k řízení rizik, k řešení uložených úkolů a také
k pochopení výrazů a jejich správnému užívání. LP Business GameBOX vznikl v rámci projektu „Business„
GameBox – Gamifikovaný znalostní program využívající umělou inteligenci podporující podnikavost
dospělých“ č. 2021-1-CZ01-KA210-ADU-000029795 podpořeného z programu Erazmus+.

Partneři projektu:
Gamifikovaný znalostní program podporující podnikavost dospělých